ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ “സിംഗപ്പൂര്‍ ലക്ചര്‍”

0

ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി "സിംഗപ്പൂര്‍ ലക്ചറില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം കേള്‍ക്കാം