എം.എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയെ ഐക്യരാഷ്ട സഭയില്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു; സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എ.ആര്‍ റഹ്മാന് ക്ഷണം

0

കര്‍ണാടക സംഗീത രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ എംഎസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയെ ഇന്ത്യയുടെ 70-ാം സ്വാതന്ത്യ ദിനത്തില്‍ യു.എന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

ചടങ്ങില്‍ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എ.ആര്‍. റഹ്മാന് ക്ഷണം . ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാല്‍ ഐക്യരാഷ്ട സഭയില്‍ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാകും റഹ്മാന്‍. ആദ്യത്തെ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത് 50 വര്‍ഷം മുന്‍പായി സാക്ഷാല്‍ എം.എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു .