എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തില്‍ ഓഗസ്റ്റ്‌ 10 മുതല്‍ മാറ്റം

0

""കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് കൊലാലംപൂരിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന എയര്‍ ഏഷ്യ ആഗസ്ത് 10 മുതല്‍ വിമാനസമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി.