സിംഗപ്പൂര്‍ ദീപാവലി കാഴ്ചകള്‍

0

സിംഗപ്പൂരിലെ ഏറ്റവുംവലിയ ഇന്ത്യന്‍ ആഘോഷമായ ദീപാവലിക്കായി നഗരം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.. കാഴ്ചകള്‍ കാണാം..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.