ഇങ്ങനെയും കാർ സ്വന്തമാക്കാം!!

0

ടെക്സാസ് സ്വദേശിനി ഡിലിനി 15 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കാറ് സ്വന്തമാക്കി. പണം കൊടുത്തല്ല ഡിലിനി ഈ കാറ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് തന്നെ ഇത് നൽകി ആരും കാറ് സ്വന്തമാക്കിക്കാണില്ല, എന്താണെന്നല്ലേ? ചുംബനം!! അതെ കിസ് എ കിയ എന്ന ഒരു മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ഡിലിനി ഈ കാർ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇതിനായി 5 മണിക്കൂർ തുടർച്ചായായി കാറിനെ ചുംബിച്ച് ഡിലിനി നിന്നു. ഇതായിരുന്നു ടാസ്കും. 20 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഇതിനായി എത്തിയത്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് പേർമാത്രമാണ് അവശേഷിച്ചത്. ഇവരിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുത്താണ് ഡിലിനിയ്ക്ക് കാറ് ലഭിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച മത്സരം ബുധനാഴ്ചയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഓരോ പത്ത് മിനിട്ട് കൂടുന്പോഴും ഇടവേള നൽകിയിരുന്നു.