ഡിഎൽഎഡ് അപേക്ഷകൾ 16 വരെ

0

തിരുവനന്തപുരം: പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകരാകാനുള്ള യോഗ്യത കോഴ്സായ ഡി.എൽ.എഡിന് ആഗസ്റ്റ് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 50ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ ഉള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ അവസരം . അപക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്റ്റർക്ക് നേരിട്ടോ തപാലിലോ നൽകണം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ല.

യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെയും പ്ലസ് ടു വിനു ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം . യോഗ്യതാ പരീക്ഷ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ എഴുതിയവർ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യരല്ല . പട്ടികജാതി – വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പരിധിയില്ല. പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൽ 5ശതമാനം ഇളവുണ്ട്. 17 നും 36 നും ഇടയിൽ ഉള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 36ഉം പട്ടികജാതി – വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 38മാണ് പ്രായപരിധി.

ടി.ടി.സി (ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ്) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കോഴ്സ് നിലവിൽ ഡി.എൽ.എഡ് (ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്‍ററി എജുക്കേഷൻ) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നാലു സെമസ്റ്ററുകളായി രണ്ടുവർഷമാണ് കാലയളവ്. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് കെ. ടെറ്റ് പരീക്ഷ കൂടി പാസായാൽ സർക്കാർ, മാനേജ്മെന്‍റ് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം.

അപേക്ഷക്കുള്ള ഫോം www.education.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് . ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ഒരു റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. ഒന്നിലധികം ജില്ലകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ അയോഗ്യതയായി പരിഗണിക്കും. അപേക്ഷകൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 16നകം സമർപ്പിക്കണം. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്റ്റാമ്പ് വേണ്ട. പൂർണമായി പൂരിപ്പിക്കാത്തതോ കൃത്യമായ രേഖയുടെ പകർപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തതോ ആയ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കും. എയ്ഡഡ് – സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി – മാനേജ്‌മെന്‍റ് ക്വോട്ടയിലേക്ക് അതത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജർക്ക് പ്രത്യേക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
ക്ലാസുകൾ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും.

സർക്കാർ – എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ട്രയിനിങ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ലാത്ത എൽ.പി.എസ്.എ, യു.പി.എസ്.എ. ജ്യൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് അധ്യാപകർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ, 5 വർഷം സർവിസും പ്ലസ് ടു വിന് 50 ശതമാനം മാർക്കും നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായ അനധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക് സർക്കാർ – എയ്ഡഡ് ടി.ടി.ഐകളിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റ് ക്വോട്ട സീറ്റുകളിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.