ഹോളി ആശംസകളുമായി ഗൂഗിളും

0

നിറങ്ങളില്‍ നീരാടി, ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഭാരതീയര്‍ ഹോളി ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ വര്‍ണ്ണശബളമായ DOODLE അവതരിപ്പിച്ചു ഗൂഗിളും അതില്‍ പങ്കു ചേരുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ പേജിലാണ് ഹോളി സ്പെഷ്യല്‍ DOODLE ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

വസന്തകാലത്തെ എതിരേല്‍ക്കാന്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഹോളി; പക്ഷെ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മതഭേദം നല്‍കാതെ എല്ലാ ഭാരതീയരും പങ്കു ചേരുന്നു. നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നാ പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഹോളി ദിനത്തില്‍ മിക്ക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിശേഷ പൂജ നടക്കുന്നു.

എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ, ഐശ്വര്യപൂര്‍ണ്ണമായ ഒരു ഹോളി ആശംസിക്കുന്നു.