പൈലറ്റുമാരില്ല; ഇൻഡിഗോ 130 സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

1

വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പ്രശ്​നങ്ങളും, പൈലറ്റുമാരുടെ ലഭ്യത കുറവും കാരണം ഇൻഡിഗോ ഇന്ന്​ 130 സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. എയർലൈൻസിന്‍റെ സർവീസിൽ 10 ശതമാനത്തോളമാണ്​ റദ്ദാക്കിയവ. ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നും സർവീസ് നടത്തുന്ന 1300 ബജറ്റ്​ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ പലതും മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്​ച മുതൽ റദ്ദാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെയും 70 ഫ്ലൈറ്റുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പൈലറ്റുമാരുടെ അഭാവത്തിൽ 40 സർവീസുകൾ അധികമായി റദ്ദാക്കുന്നതിന്​ ഇടയായതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. ഈ മാസം ദിവസവും 30 സർവീസുകളാക്കി ചുരുക്കമാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.