സച്ചിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി ചാക്കോച്ചന്റെ ഇസക്കുട്ടൻ

0

സച്ചിന് പിറന്നാൾ ആശംസയുമായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ഇസക്കുട്ടൻ. പിറന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സച്ചിൻ വായനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു പംക്തി ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിലുണ്ട്. ആ പേജിലെ സച്ചിന്റെ ചിത്രത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇസക്കുട്ടന്റെ ചിത്രമാണ് ചാക്കോച്ചൻ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. When you get your Junior to wish the Legend…🥳Happy Birthday Master blaster🏏 എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പ്.

‘ഒരു ബാറ്റു ബോളും മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസം.. മേടിച്ചുകൊടുക്ക് ചാക്കോച്ചാ.. രണ്ട് ചില്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കട്ടെ’ എന്നുതുടങ്ങി നിരവധി ക്യൂട്ട് കമ്മന്റുകളാണ് ഇസ്സക്കുട്ടന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കിട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.