ടോ പായോ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മണ്ഡല ദിനാചരണം

2


സിംഗപ്പൂര്‍: മണ്ഡലം 41 പ്രമാണിച്ച് ഡിസംബര്‍ 27 ന് ടോ പായോ ക്ഷേത്രത്തിലെ അയ്യപ്പസന്നിധിയില്‍ പ്രത്യേക പൂജകള്‍, രാവിലെ നെയ് തേങ്ങാനിറയ്ക്കലും നെയ്യഭിഷേകവും, ഉച്ചക്ക് അന്നദാനം, വൈകിട്ട് 41 വിളക്ക് തെളിയിച്ച് പ്രദക്ഷിണം, സ്വാമി എഴുന്നള്ളത്ത്, നിറപറ വഴിപാട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. എവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.