കലോത്സവ പാചകത്തിന് ഇനിയില്ലെന്ന് പഴയിടം മോഹനന്‍ നമ്പൂതിരി

0

കലോത്സവ പാചകത്തിന് ഇനിയില്ലെന്ന് പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി. കൗമാര കലോത്സവത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിൽപോലും വർഗീയതയും ജാതിയുടെയും വിഷവിത്തുകൾ വാരിയറിയുന്ന കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് തന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരളത്തിലെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അടുക്കള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, പുതിയകാലത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തുകയാണ്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ കലോത്സവവേദികളുടെ പാചകത്തിൽ ഇനിമുതൽ ഉണ്ടാകില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ചെളിവാരി എറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കലവിറയിൽ പഴയിടത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.