ഫെയ്സ് ബുക്ക് മെസഞ്ചര്‍ വഴി ഇനി ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവരോടും ‘ചാറ്റാം’

0

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്‌സ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയും ഇനി ഫെയ്സ്ബുക്ക് മെസഞ്ചര്‍ കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി മെസഞ്ചര്‍ ആപ്പിന്‍റെ പുതി അപ്ഡേഷന്‍ വരുന്നു.

 മെസഞ്ചറിന് മാത്രമായി ഒരു പ്രത്യേക കോണ്ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത് വഴിയാവും. പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ മാത്രമായി ഒതുക്കി നിര്‍ത്താം