പ്രവാസികള്‍ക്ക് നോര്‍ക്കയുടെ സൗജന്യവിമാനടിക്കറ്റ്

1

പ്രവാസികള്‍ക്ക് നോര്‍ക്കയുടെ സൗജന്യവിമാനടിക്കറ്റ്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തില്‍ അധികമായി വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. പലര്‍ക്കും പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആവഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ ഇതിനു വേണ്ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓണ്‍ലൈനയായിട്ട് വേണം നിര്‍വഹിക്കാന്‍. ഈ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം, പ്രവാസിയായി കഴിയുന്ന രാജ്യം, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നമ്പര്‍, പ്രവാസി ഐഡി കാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും രജിസ്‌ട്രേഷനും നോര്‍ക്കയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക