റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക്‌ WMF മലേഷ്യയുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ

0

മലേഷ്യയിൽ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഓസ്കാർ പുരസ്കാര ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ക്ക്‌ വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷന്റെ (മലേഷ്യ ഘടകം) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. WMF മലേഷ്യ ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും ചേർന്നൊരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ, മലേഷ്യയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹവായ്പുകൾ താൻ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായി പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.