26 ദിവസം, 1.60 കോടി ഉപഭോക്താക്കള്‍,ജിയോ റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക്

0

ജിയോയ്ക്ക് ഇതിനോടകം 1.60 കോടി ഉപഭോക്താക്കള്‍ ലഭിച്ചതായി റിയലയന്‍സ്. . മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മിനുട്ടുകള്‍കൊണ്ട് സിം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ആഴ്ചയ്ക്കകം രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പാക്കുമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  നിലവില്‍ 3100 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഈ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.