‘സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാല്‍ ദേവനായകി’; ടി.ഡി രാമകൃഷ്ണന് വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ്

0

2017 ലെ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് ടി.ഡി രാമകൃഷ്ണന്. സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാള്‍ ദേവനായകി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്‍പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. നോവലിസ്റ്റ്, വിവര്‍ത്തകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളസാഹിത്യകാരനാണ് ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്‍. പ്രൊഫ തോമസ് മാത്യു ഡോ.കെ പി മോഹനന്‍ ഡോ.അനില്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ സമിതിയാണ് അവാര്‍ഡ് നിശ്ചയിച്ചത്.

മൂന്നു സ്ത്രീകളുടെ കഥപറയുന്ന കൃതിയാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാള്‍ ദേവനായകി. ഡോ.രജനി തിരണഗാമ, ദേവനായകി, സുഗന്ധി എന്നിവരാണവരാണ്  കഥാപാത്രങ്ങള്‍. ശ്രീലങ്കയില്‍ ജനിച്ച ഡോ.രജനി ഈഴപ്പോരില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട യാഴ്പ്പാണത്തിന്റെ വീരപുത്രികളില്‍ ഒരുവള്‍. ദേവനായകിക്ക് ആയിരം വര്‍ഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. രാജരാജചോളന്റെ കാലത്തോളം സുഗന്ധി എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയിലെ സൃഷ്ടിയാണ്.