ഈ കല്യാണ ഫോട്ടോ വേറെ ലെവലാണ്; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾ

0

കല്യാണഫോട്ടോകളിൽ പുതുമകൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന കാലമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുത്തൻ പുതിയ ആശയങ്ങളാൽ ഓരോ കല്യാണഫോട്ടോയും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. സേവ് ദി ഡേറ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കല്യാണമേളങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത് വേറെ ലെവലാണ്.

അത്തരത്തിൽ വൈറലാകുകയാണഅ ജിം ട്രെയ്നർ ആയ രണലിയുടെയും സനോലിയുടെയും വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്.ജിമ്മിൽ വച്ച് തന്നെ കല്യാണ വസ്ത്രത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്. അരോമ സ്റ്റുഡിയോസും കസുൻ ഷനക ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈറൽ ഫോട്ടോകൾ കാണാം.