ഓൺലൈനിൽ ‘ഇഡലി’ തന്നെ താരം

1

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഇഡ്ഡലി. മാർച്ച് 30-ലെ ലോക ഇഡ്ഡലി ദിനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഊബർ ഈറ്റ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

രാവിലെ ഏഴിനും 11.30-നും ഇടയിലാണ് ഇഡ്ഡലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 2019 മാർച്ച് 10-നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഡ്ഡലി ഓർഡർ ലഭിച്ചത്. ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഡ്ഡലി ഓർഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.