ദ മലയാളി ക്ലബ്ബിന് (TMC) ആശംസ അറിയിച്ച് യുണിവേഴ്സ് ബോസ്സ്

0

6 മാസത്തിനിടെ 75,000 പുതിയ അംഗങ്ങൾ എത്തിയ TMC ക്ക് വെസ്റ്റിൻഡീസ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ് ഗെയിലിൻ്റെ അഭിനന്ദനം.  TMC അംഗങ്ങളേയും അഡ്മിൻമാരേയും ഗെയിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏഴര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായത്.