യുഎഇയിൽ മൂന്നു മാസത്തെ പൊതു മാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

1

യുഎഇയിൽ  പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്നു മാസത്തെ പൊതുമാപ്പാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒാഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ ഒക്ടോബർ 31വരെയാണ് പൊതുമാപ്പ് കാലാവധി. ദുരന്തങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിലും ഇരയായവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എമർജൻസി റസിഡൻസിയും നൽകും. 2013ലാണ് യുഎഇ അവസാനമായി പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

രേഖകൾ ശരിയാക്കാനും ശിക്ഷാനടപടികൾക്ക് വിധേയരാകാതെ രാജ്യം വിടാനും അനധികൃതതാമസക്കാര്‍ക്ക് അവസരമുണ്ട് ഈ സമയത്ത്.വീസ നിയമങ്ങളിൽ ഇളവു​ വരുത്തിയ സർക്കാർ തീരുമാനത്തി​​ന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്​ നടപടി.വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു​ തങ്ങിയവർക്കും അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത്​ എത്തിയവർക്കും സ്വമേധയാ പിഴ നൽകി തുടരാനോ സ്വദേശത്തേക്കു തിരികെ പോകാനോ ഈ സമയം കഴിയും.