ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ 30 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി

0

ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ 30 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി. ഡിജിപി ഓഫിസിലേയ്ക്ക് വന്ന മെയിൽ സന്ദേശത്തിലാണ് ഭീഷണി. മറീനാ, ബസന്ത് നഗർ ബീച്ചുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് സന്ദേശത്തിലുണ്ട്. പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി.