ഈ ‘പൂച്ച’ കോടതി വിധിയിലൂടെ നേടിയത് 5 കോടി രൂപ

1

ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് അഞ്ചു കോടിയോ ?അതെ സംഭവം സത്യമാണ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരമായ  ഗ്രഫി എന്ന പൂച്ചയാണ് ഈ കക്ഷി. അമേരിക്കന്‍ സ്വദേശിയായ ഗ്രഫി  ഒരു സൂപ്പര്‍ മോഡല്‍ കൂടിയാണ്. ഗ്രുംപ്പുച്ചിനോ എന്ന ശീതള പാനീയത്തിന്റെ മോഡല്‍ ആണ് ഗ്രഫി .

ഗ്രഫിയുടെ വിപണി മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഉടമസ്ഥൻ ടബാത്ത ബണ്ടേസൺ ഈ പൂച്ചയെ മുഖചിത്രമാക്കി ഗ്രുംപ്പുച്ചിനോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ശീതള പാനീയം പുറത്തിറക്കി. അത് വൻ വിജയമായപ്പോൾ ഈ പൂച്ചയുടെ ചിത്രത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറി. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രഫിയുടെ ചിത്രം മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള അവകാശം വിൽക്കുന്നതിനായി ബണ്ടേസൺ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഗ്രീനഡ് കോഫി എന്ന കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പൂച്ചയുടെ ചിത്രം വാങ്ങിയത്. പൂച്ചയുടെ ചിത്രം നിയമവിരുദ്ധമായി മറ്റൊരു കോഫി കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് 5 കോടി രൂപ പിഴ നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവായത്.അമേരിക്കയിലെ ഗ്രീനഡ് കമ്പനി അഞ്ചു കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന് കാണിച്ച് കാലിഫോർണിയ ഫെഡറൽ കോടതിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.