എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഹാട്രിക്ക്: മത്സരം പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക്‌

0