പൊതു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി…മകനൊപ്പം മകളെയും സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് വി.ടി ബൽറാം

0

പാലക്കാട്: മകൻ അദ്വൈത് മാനവിനെ സർക്കാ‌ർ സ്കൂളിൽ ചേർത്തതിന് പിന്നാലെ മകൾ അവന്തികയേയും അതേപാതയിൽ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് വി.ടി ബൽറാം എം.എൽ.എ. ഫേസ്ബുക്കിൽ മക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്.

‘പൊതു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി! അരിക്കാട് ഗവ.എൽ.പി സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരുന്ന അവന്തിക അതേ സ്ക്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അദ്വൈത് മാനവിനോടൊപ്പം’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ്‌ ഇദ്ദേഹം ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മകൻ അദ്വൈത് പഠിക്കുന്ന അരിക്കാട് ഗവ.എൽപി സ്ക്കൂളിലാണ് മകളെയും ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്വൈത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.