മെലേകാ: മലേഷ്യയുടെ സൗന്ദര്യധാമം

0

മലേഷ്യയുടെ സൗന്ദര്യധാമമാണ് മെലേകാ നഗരം. ഇവിടുത്തെ പൗരാണികത നിറഞ്ഞ വഴികളും മറ്റും ആഢ്യത്വത്തിന്‍റെ രാജവീഥികളെ നിങ്ങളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കും.
ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി എന്നാണ് ഈ നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. ഈ നഗരത്തില്‍ ഒരു വാഹനത്തിന്‍റെയും ഹോണ്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനാവില്ല, കാരണം ഹോണ്‍ അവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹോണ്‍ പോലെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ പൊടി.. അല്ല.. പുക പോലും നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ കാണാന്‍ സാധിക്കുകയും ഇല്ല. പുകവലിയാണ് ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം. ശബ്ദമലിനീകരണമോ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമോ ഒരു പരിധിവരെ ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ബാധിക്കാറില്ലെന്നതാണ് സത്യം.

മെഡിക്കല്‍ ടൂറിസത്തിനും കേള്‍വികേട്ടതാണിവിടം.
മെലേക്ക യാത്ര പൂര്‍ണ്ണമാകണമെങ്കില്‍  മെലേക്ക നദിയിലൂടെ ഒരു സവാരി കൂടി തരപ്പെടുത്തണം.  ഈ നാടിന്‍റെ ആഢ്യത്വകാഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര തന്നെയാകുമത്.