യുഎഇ, ഒമാന്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം

0

യുഎഇ, ഒമാന്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. യുഎഇ അധികൃതര്‍ പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറിലാണ് യുഎഇ ഒമാന്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാവുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പുതുവര്ഷത്തിലാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണം നിലവില്‍ വരുന്നത്.അല്‍ഐനിലെ മസ്യാദ്, ഖദ്മത്ത് ശക്ക്ല എന്നീ അതിര്‍ത്തികള്‍ വഴി മാത്രമായിരിക്കും ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രവാസികളെ കടത്തിവിടുക എന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യു എ ഇ പ്രവാസികള്‍ക്കും മറ്റ് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികള്‍ക്കും വിദേശ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്. എന്നാല്‍, സര്‍ക്കുലര്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ ചില അവ്യക്തതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായും ഒമാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.