ഇരുകൈകളുമില്ലെങ്കിലും അന്നെറ്റ് നിര്‍മ്മിച്ച അപൂര്‍വ്വ തരം ആഭരണങ്ങള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ

0

ഇരുകൈകളും ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ കാണണം  ബ്രിട്ടീഷ്‌ രത്നവ്യാപാരിയായ അന്നെറ്റ് ഗബ്ബടെയുടെ ജീവിതം. കാരണം ഇരുകൈകളും ഉള്ളവര്‍ക്ക് പോലുമാകാത്ത തരത്തിലെ കരവിരുതാണ് അന്നെറ്റ് ഗബ്ബടെയുടേത്. അന്നെറ്റ് ജനിച്ചത്‌ തന്നെ കൈവിരലുകള്‍ ഇല്ലാതെയാണ്.

വിരലുകള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും രത്നം കൊണ്ടുള്ള വിവിധ തരം ഡിസൈനില്‍ ഉള്ള അപൂര്‍വ്വ തരം ആഭരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അന്നെറ്റിന്. സാധാരണ ജ്വല്ലറി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അന്നെറ്റ് പറയുന്നു. വിരലില്ലാതെ തനിക്ക് വിരലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനെ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് അന്നെറ്റ് പറയുന്നത്. അന്നെറ്റിന്റെ അഭിമുഖവും അവര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ആഭരണങ്ങളും താഴെ കാണാം.

4