പിഎഫ് പെൻഷൻ: ജൂലൈ 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

0

ന്യൂഡൽഹി: ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉയർന്ന പിഎഫ് പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 11 വരെ നീട്ടി. ഇന്നലെയായിരുന്നു അവസാന തീയതിയായി അറിയിച്ചിരുന്നത്. മൂന്നാം തവണയാണ് സമയം നീട്ടുന്നത്. പലവിധ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തീയതി നീട്ടി നൽകണമെന്നു ചില തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു.

അപേക്ഷകർക്ക് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് 15 ദിവസം കൂടി നീട്ടുന്നതെന്ന് ഇപിഎഫ്ഒ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ വരെ 16.06 ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായി ഇപിഎഫ്ഒ വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിൽദാതാക്കൾക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ‌ സമയം നീട്ടിനൽകി.