ലെഗോലാന്‍റ് തീം പാര്‍ക്ക്-സഞ്ചാരികളുടെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്!!

0

മലേഷ്യയിലെ ജോഹറിലെ നുസാജയയിലാണ് ലെഗോലാന്‍റ് തീം പാര്‍ക്ക്. മലേഷ്യയിലെത്തുന്ന ഓരോ സഞ്ചാരിയും കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. 76 ഏക്കറിലായാണ് ഈ തീം പാര്‍ക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്

ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ തീം പാര്‍ക്കായ ലെഗോലാന്‍റ് 2012 സെപ്തംബര്‍ 15നാണ് ഈ  പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പല പ്രശസ്തമായ നിര്‍മ്മിതികളുടേയും മിനിയേച്ചര്‍ രൂപം ഇവിടെയുണ്ട്. പെട്രോണസിലെ ഇരട്ട ഗോപുരം മുതല്‍ താജ് മഹല്‍ വരെ ഇവിടെ കാണാം.
അമ്പതോളം ഇന്‍ററാക്ടീവ് റൈഡുകള്‍ ഈ തീം പാര്‍ക്കിലുണ്ട്.
മിനിലാന്‍റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് പാര്‍ക്കിന്‍റെ മറ്റൊരാകര്‍ഷണം.ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം