ഉണ്ണി മേനോന്‍ പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ് ടോക് ടൈമില്‍..

0

മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകന്‍, ഉണ്ണി മേനോന്‍ പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ് ടോക് ടൈമില്‍ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു..  ഉണ്ണിമേനോനുമായുള്ള എക്സ്ക്ലുസിവ് ഇന്റെര്‍വ്യു കാണുക