എയര്‍ഏഷ്യയില്‍ ബാഗ്ലൂര്‍,കൊലാലംപൂര്‍,ബാങ്കോക്ക്‌ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് മാറ്റുകയോ ,തുക തിരിച്ചുമേടിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമായി

1

കൊലാലംപൂര്‍ : കൊച്ചി എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേക്ക് മലേഷ്യയിലെ കൊലാലംപൂര്‍ ,തായ് ലാണ്ടിലെ ബാങ്കോക്ക്‌ ,ഇന്ത്യയിലെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നീ നഗരങ്ങളിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന പ്രമുഖ വിമാന കമ്പനിയാണ് എയര്‍ ഏഷ്യ. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തുക നല്‍കാതെ തന്നെ അടുത്ത 14 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള സൌകര്യം കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ ചെന്നൈ ,തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ,ഹൈദരാബാദ് ,വിശാഖപട്ടണം എന്നീ നഗരങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര മാറ്റുവാനും സൌകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.യാത്ര ഒഴിവക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചു നല്‍കുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു .

Affected guests may choose one of the following service recovery options:

  1. Move flight: One-time flight change to a new travel date on the same route within 14 calendar days from original flight time without additional cost, subject to seat availability; OR
  2. Reroute: One-time reroute via Bengaluru (BLR) or Chennai (MAA) or Tiruchirappalli (TRZ) or Hyderabad (HYD) or Visakhapatnam (VTZ) to/from Kochi (COK) within 7 calendar days of the original travel date without additional cost, subject to seat availability; OR
  3. Credit account: Retain the value of your fare in your AirAsia BIG Loyalty account for future travel with AirAsia. The online credit account is valid for booking within 90 calendar days from the date of issue and can be issued to AirAsia BIG Members only; OR
  4. Full refund: Obtain a full refund to your original payment method for the amount equivalent to your booking.

Guests who wish to move flight or reroute are required to provide a new flight date and time as well as passenger name(s) to our Customer Support team via Twitter (@AirAsiaSupport) or Live Chat on support.airasia.com.

Guests who opt for a credit account / full refund must fill in an eForm on support.airasia.com:

  1. Click on the Email Us tab on the right panel
  2. Select Enquiry/Request under Type of Feedback
  3. Select Booking under Sub Category 1
  4. Select Kochi Airport Closure for Sub Category 2
  5. Type in your option under Subject: “Kochi – Credit Account” OR “Kochi – Full Refund”
  6. Complete the remaining form fields and click Submit to proceeda. For credit account, please provide your AirAsia BIG Loyalty member ID

You may also contact us via the following channels :

For bookings made through a travel agent or third party, kindly contact the travel agent directly.

We will continue to monitor the situation closely and keep our guests updated on the latest developments. Guests are advised to check airasia.com and AirAsia’s social media channels for further updates.

We strongly encourage all guests to update their contact details at airasia.com to ensure that they are notified of any updates to their flights.

For further information or assistance, please reach out to us via our contact channels listed on support.airasia.com.