പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങള്‍; കാണാം ചില മനോഹര ചിത്രങ്ങള്‍

0

മൌണ്ട് റോരൈയ്മ,വെനുസേല

Image may contain: cloud, sky, ocean, outdoor, water and nature

ടിയന്‍സി മലകള്‍ ,ചൈന 

Image may contain: people standing, sky, tree, plant, mountain, outdoor, nature and water

ബാംബൂ ഫോറെസ്റ്റ് ,ജപ്പാന്‍ 

Image may contain: plant, outdoor and nature

 

ലേക്ക് റേറ്റ്ബ ,സെനഗല്‍ 

No automatic alt text available.

ടണല്‍ ഓഫ് ലവ് ഉക്രൈന്‍
Image may contain: plant, tree, outdoor and nature