റേ ടോംലിന്‍സണ്‍ ഓര്‍മ്മയായി.

0

ഇ മെയിലിന്‍റെ സൃഷ്ടാവ് റേമണ്ട് സാമുവല്‍ ടോം ലിന്‍സണ്‍(74) അന്തരിച്ചു. ഇമെയിലിന്രെ പ്രതീകമായ @ എന്ന ചിഹ്നവും ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംഭാവനയാണ്.

1971 ലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വ്യക്തിഗത സന്ദേശം അയക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്‍റര്‍നെറ്റിനു മുന്‍പ് ഇറങ്ങിയ അര്‍പനെറ്റിനു വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത്. വ്യക്തിഗത സന്ദേശങ്ങളുടെ വരവോടെയാണ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ജനകീയമായതു തന്നെ.

അദ്ദേഹം തന്നെ മുന്നോട്ട് വച്ച @ എന്ന ചിഹ്നമാണ് അന്നും ഇന്നും ഇ- മെയില്‍ വിലാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം.

1941 ല്‍ ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. റന്‍സ്സിലേര്‍ പോളിടെക്നിക്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്നും ബിരുദവും മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി.

2012 ല്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.