കുമാരനാശാന്‍റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത: 100 വർഷങ്ങൾ

0

ആശാന്‍റെ ‘സീത’ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ട് 2019-ൽ 100 വർഷം തികയുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സിംഗപ്പൂർ മലയാളി സാഹിത്യസമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യസദസ്സും സമിതിയുടെ ആറാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളും ഈ ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 10ന്) 2മണിയ്ക്ക്, വുഡ്ലാന്റ്സ് ലൈബ്രറിയിൽ നടക്കുന്നു. പ്രസ്തുതചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് അഷ്ടമൂർത്തി വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരിക്കും