നാസയുടെ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

0

ന്യൂയോർക്ക് ∙ നാസയുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ഉപഗ്രഹം വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ വീണേക്കും. 300 കിലോ ഭാരമുള്ള റെസി എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ മിക്കഭാഗങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കത്തിത്തീരുമെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഭാഗം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാം.

2467 ൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇതുമൂലമുണ്ടാകാവുന്ന അപകടസാധ്യതയെന്ന് നാസ പറഞ്ഞു. 2002 ൽ സൂര്യനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനായാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്. 2018 ൽ ഇതു കാലഹരണപ്പെട്ടു.