ഫൈസർ വാക്‌സിന് സിംഗപ്പൂർ അനുമതി നൽകി; ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും

0

സിംഗപ്പൂർ: ഫൈസർ-ബയോൺടെക്കിന്റെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്സിന് സിംഗപ്പൂർ അനുമതി നൽകി. . ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ വാക്സിൻ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ലീ ഹ്സിയൻ ലൂങ് പറഞ്ഞു. സൗജന്യമായായിരിക്കും വാക്‌സിൻ വിതരണം.

എല്ലാ സിംഗപ്പൂർ സ്വദേശികൾക്കുമാണ് ദീർഘകാല താമസക്കാർക്കും വാക്‌സിൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പടെയുളള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, മുൻനിര പ്രവർത്തകർ, പ്രായമായവർ, ദുർബലവിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്‌സിൻ ലഭിക്കും. 2021ന്റെ മൂന്നാംപാദമാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വാക്‌സിൻ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശ്രമം. ഫൈസർ വാക്‌സിന് യുകെയും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.